Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal - technická specifikace výrobku

Střešní bitumenové šindele Katepal

EN 544

Typy KL, Katrilli, Jazzy, Rocky, Foxy, univerzální okapové - hřebenové pásy třída kvality I.
   Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecný popis  
Popis výrobku Střešní šindel z SBS modifikovaného bitumenu
Instalační metoda  Přibíjení lepenkovými hřebíky, kombinované s lepením pomocí samolepícího povrchu
Nominální hmotnost

4300 ± 300 g/m2 plošného materiálu - (hotová střecha cca 8 kg / m2 - dle typu )
                              ( 3 m2 hotové střechy představuje 5,5 m2 plošného materiálu )
Nominální tloušťka Finský asfaltový střešní šindel Katepal 3 mm              ± 10%
Šířka 1000 mm       ± 3mm
Výška 317 mm         ± 3mm
Požární odolnost 1) splňuje BROOF (t1),  BROOF (t2) a BROOF (t4)   Střešní modifikovaný bitumenový šindel Katepal
Reakce na oheň F
Provedení  
Kód standardu 4 E 2
Nosič Netkaná skleněná textílie
Pokrytí ( střední vrstvy )
SBS modifikovaný bitumen
Horní vrstva Minerální a / nebo keramický posyp
Spodní vrstva Samolepící SBS modifikovaný bitumen + ochranná fólie

 

 Fyzikální vlastnosti Minimální požadavky
na třídu kvality I.
Typická hodnota Katepalu Jednotka Testováno podle normy
 Pevnost v tahu při 23 °C        EN 12311-1
 podélná  600 800  N/50 mm  
 příčná  400 700  N/50 mm  
 Délkové prodloužení při max. síle        EN 12311-1
 podélné  -  %  
 příčné  -  %  
 Odolnost proti protržení dříkem hřebíku  100 180   EN 12310-1
 Množství bitumenu  1300  1400 - 1500  g/m2  EN 544
 Bod měknutí krycí vrstvy  -  105  °C  ASTM D 36
 Plošná hmotnost výztuhy  110  120  g/m2  EN 544
 Odolnost proti skluzu  90 / max 2  90 / 0 °C/mm/2h  EN 1110
 Odolnost proti tvoření puchýřů  žádné chyby  splněno  -  EN 544
 Odolnost proti UV záření (60 cyklů)  žádné chyby  splněno  -  EN 544
 Adheze minerálního posypu  max 2,5  < 1  g  EN 544
 Množství SBS modifikovaného lepidla  -  50  %  EN 544
 Absorbce vody  < 2  0,8  %  EN 544

1) Klasifikace BROOF - platí pro dřevěné a nehořlavé podklady s nebo bez bitumenové podložky.

Finský asfaltový střešní šindel KatepalNominální tloušťka šindelových pásů v místě lepení je 3 mm, dle EN 544 není výrobce povinen tento údaj uvádět, neboť sledovaným parametrem zmíněné normy je nominální hmotnost plošného materiálu. Při výběru šindele tedy není jeho tloušťka rozhodujícím parametrem, neboť jde hlavně o kvalitu asfaltové hmoty a její odolnost proti stárnutí (pro představu - oxidované šindelové pásy mají tloušťku zhruba 4 mm, ale jejich životnost je o cca polovinu nižší než u modifikovaných šindelových pásů, které mají tloušťku okolo 3 mm).