Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - certifikáty

Finský certifikát FINOTROL
(kontrola výrobního procesu)

Nizozemský certifikát KOMO
(doložení biologické odolnosti)

Britský certifikát BRE
(životnost venkovních obkladů)

Certifikát FINOTROL kontrola výrobního procesu tepelně upraveného dřeva ThermoWood® Certifikát KOMO biologická odolnost tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood®
     

Britský certifikát BRE
(životnost podlahové desky)

ES – Prohlášení o shodě
(CE značení výrobků)

Certifikát PEFC
(doložení původu suroviny)

Certifikát BRE tepelně upravené dřevo ThermoWood® ES prohlášení o shodě tepelně upravené dřevo ThermoWood® Certifikát PEFC doložení původu dřeva z obnovitelných zdrojů pro tepelně upravené dřevo ThermoWood®
     

Škandinávska ekoznačka
(enviromentální systém označování)

Charakteristika vlastností
(Exteriérové obklady)

Charakteristika vlastností
(Interiérové obklady)

Škandinávska ekoznačka (enviromentální systém označování) Deklarace vlastností ThermoWood® - exteriérové, venkovní obklady (palubky Deklarace vlastností ThermoWood® - interiérové obklady, obklady stěn a stropů
     

Charakteristika vlastností
(Interiérové podlahy)

 

 

Deklarace vlastností ThermoWood® - interiérové podlahy, podlahové profily (palubovky)    

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY


Certifikace kvality výrobního procesu

Finská Asociace výrobců ThermoWood® (TWA)Výroba produktu ThermoWood® je realizována ve výrobním závodě ve městě Iisalmi ve středním Finsku. Tento závod je řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWood® byl vytvořen ve spolupráci s finskou Asociací výrobců ThermoWood® (TWA) a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt. Oy Lunawood Ltd je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWood®.
Finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy

Na splnění standardních požadavků TWA na kvalitu materiálu ThermoWood® (Thermo-S a Thermo-D) dohlíží finská národní certifikační autorita FINOTROL Oy.

 

Certifikát KOMO® o biologické odolnosti a kvalitě výroby

SKH produktový certifikát KOMOZávodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen nizozemskou společností SKH produktový certifikát KOMO pro produkt ThermoWood® potvrzující požadavky na biologickou odolnost a kvalitu výroby.

Vydání certifikátu KOMO společností SKH znamená nezávisle ověřenou kvalitu výrobku.

 

Kolektivní certifikační značka KOMO zaručuje, že stavebnictví může důvěřovat kvalitě výrobků, procesů, systémů a služeb. Kolektivní certifikační značka KOMOPůl století zkušeností znamená, že KOMO je číslo jedna jako odborník v oblasti certifikovaných výrobků a procesů
v Nizozemí. Certifikáty byly vydány pro velmi širokou škálu produktů a procesů. Uživatelé mohou následně důvěřovat kvalitě těchto výrobků a procesů. Co více, produkty s označení KOMO jsou automaticky v souladu s příslušnými zákony a předpisy pro stavebnictví, jako jsou stavební vyhlášky, vyhlášky na kvalitu půdy a jiné požadavky týkající se kvality a bezpečnosti.

 

Certifikát BRE o životnosti materiálu

Závodu Oy Lunawood Ltd v Iisalmi byl udělen britský certifikát BRE pro produkt ThermoWood® dokládající minimální životnost materiálu 30 let.
Britský certifikát BREBuilding Research Establishment (BRE) je britská soukromá, nezávislá a nestranná organizace, která provádí výzkum, testování, školení a poradenství ve výstavbě a stavebním průmyslu. Pomáhá klientům vytvářet lepší, bezpečnější a udržitelnější produkty, budovy, společnosti a podniky a podporuje inovace potřebné k dosažení tohoto cíle.
BRE byla založena v roce 1972, ale historie sahá až 90 let zpět. Během té doby došlo ke sloučení několika samostatných výzkumů, testování a schvalování. Byly vytvořeny také speciální laboratoře na zkoumání využití všech aspektů dřeva, pevnostní zkoušky, zabránění napadení hmyzem apod. V roce 1997 přestali používat plné jméno "Building Research Establishment" a přejmenovali se jednoduše na" BRE ".

 

Certifikované výrobky

Výrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® nesou označení CEVýrobky venkovních obkladů ze dřeva ThermoWood® mají označení CE. Dřevěné obkladové profily a panely jsou vyrobeny podle EC Směrnice 89/106/EEC (Směrnice o stavebních výrobcích – CPD) a v případě venkovního použití jsou v souladu s normou EN 14915:2006, kdy jsou brány v úvahu požadavky napsané v příloze ZA.
Označení CE lze najít v každém balení venkovních obkladů materiálu ThermoWood®.

 

Certifikát PEFC o původu vstupního materiálu

PEFC certifikátMateriál pro výrobu ThermoWood® ve finském závodě v Iisalmi je zajišťován z trvale udržitelných obhospodařovaných lesů. Účelem certifikace lesů v systému PEFC je dosáhnout trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů.
Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny.
Spotřebitelský řetězec lesních produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a má právo užívat logo PEFC.

Prostřednictvím certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, „chain of custody“) je možno zaručit, že konečný výrobek pochází z certifikovaných a kontrolovaných lesů s certifikátem PEFC. V praxi to znamená, že každý zpracovatel v řetězci od vlastníka lesa, přes těžební, zpracovatelské, výrobní, obchodní společnosti až k zákazníkovi musí získat certifikát podle požadavků PEFC. To je zárukou původu dřeva ve výrobku a ujištěním zákazníka o původu materiálu.

Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace www.pefc.cz nebo www.pefc.org.

 

Certifikační společnost INSPECTA

Dohled nad dodržováním podmínek určených PEFC pravidelně kontroluje certifikační společnost INSPECTA.
INSPECTA je předním poskytovatelem služeb ve formě inspekcí, testování, certifikace a technického poradenství a školení v severní Evropě. Identifikuje zboží dobré kvality, ukazuje, které produkty jsou důvěryhodné a bezpečné. Zaručuje respektování požadavků EU na bezpečí zákazníka, jeho zdraví a životního prostředí.

 

NORDIC ECOLABEL – oficiální ekoznačka v severských zemích.

Nordic Ecolabel ochranná známka - ekoznačkaNordic Ecolabel je oficiální ekoznačka ve skandinávských zemích a byla založena v roce 1989 Radou ministrů severských zemí za účelem poskytování environmentálního systému označování, které by přispělo k udržitelné spotřebě. Je to dobrovolné a jasné ekoznačení produktů a služeb. Nordic Ecolabel byl také zaveden jako praktický nástroj pro spotřebitele, který jim pomůže aktivně vybrat ekologické produkty.

Nordic Ecolabel je mezinárodně známý. Nedávný skandinávský průzkum trhu ukázal, že v severských zemích 94 procent uznává tuto ochrannou známku jako ekoznačku.