Zahradní nábytek z materiálu ThermoWood® - otázky a odpovědi

1. Jakou mají dřevěný zahradní nábytek a plotovky PROWOOD životnost?

Dřevěný zahradní nábytek a plotovky PROWOOD jsou vyrobeny z tepelně upraveného finského masivního borovicového dřeva ThermoWood®. Testy ukázaly, že masivní dřevo ThermoWood® patří do 2. třídy biologické odolnosti a je schopno 30-ti leté životnosti. Odolnost tohoto tepelně upraveného dřeva proti rozkladu je daleko lepší než u běžných jehličnatých dřevin nebo několika odpovídajících tropických listnatých dřevin. Velká rozměrová stálost zvyšuje životnost výrobků PROWOOD z materiálu ThermoWood®. Několik dalších faktorů, jako je frekvence následných povrchových úprav, kontrola poškození a obecná údržba může pomoci udržet výrobky z tepelně upraveného dřeva ve velice dobrém stavu.

2. Proč je materiál ThermoWood® venkovního zahradního nábytku PROWOOD tak odolný?

Trvanlivost materiálu ThermoWood® vychází ze změn, které se uskuteční v chemických sloučeninách dřeva. Hemicelulózy (cukry) dřeva se rozkládají, tudíž houby nemají k výživě žádné živiny. Aby prosperovaly a rozkládaly dřevo, potřebují houby správnou teplotu (nejméně 5 °C), správnou vlhkost dřeva (přes 20 %) a cukry. Vlhkost tepelně upraveného dřeva ThermoWood® zůstává hluboko pod 20 %, i když jsou konstrukce v kontaktu se zemí nebo i když je relativní vlhkost vzduchu 90 %. Navíc pravidelná povrchová úprava snižuje absorpci vlhkosti do tepelně upraveného dřeva.

Ve srovnání s normálním dřevem, tepelně upravené dřevo ThermoWood® pohltí výrazně méně vlhkosti ve formě vodní páry. Hydroskopická rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva ThermoWood® je o 30 – 50 % nižší než u jakéhokoliv jiného druhu dřeva, včetně impregnovaného dřeva. Při teplotě okolo 20 °C, kdy je relativní vlhkost vzduchu 60 - 70%, je rovnovážná vlhkost tepelně upraveného dřeva asi 6 - 7%. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, je rovnovážná vlhkost dřeva stále jen okolo 8 %. Tím se podstatně sníží pohyb způsobený vlhkostí a veškeré škody, které z toho vyplývají.

3. Jak vlhkost proniká do tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® a jak tomu u exteriérového dřevěného nábytku a plotovek PROWOOD zabránit?

Stejně jako v případě normálního dřeva se voda také primárně vstřebává přes čela tepelně upraveného dřeva ThermoWood®. Aby se zabránilo vstřebávání vody, doporučuje se proto několikrát ošetřit čela dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD vhodným nátěrem na toto dřevo. Obecné pravidlo je, jakmile se vytvoří film na hraně dřeva, můžeme si být jistí, že byl proveden dostatečný počet ošetření. Druhou možností je použití konzervačního prostředku OWATROL PCD 91, před provedením finální povrchové úpravy. Prostředek OWATROL PCD 91 zakonzervuje řeznou plochu (čelo) a zabrání tak následnému pronikání vlhkosti a praskání dřeva v oblasti řezné plochy (čela).

4. Je potřeba dřevěné zahradní posezení a plotovky PROWOOD povrchově ošetřit?

Dřevěné zahradní posezení a plotovky PROWOOD z materiálu ThermoWood® lze použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu a také vznikání větších než vlásečnicových trhlin. S odstupem životnosti povrch dřevěného zahradního posezení a plotovek PROWOOD zešedne a začne praskat. Tomuto procesu stárnutí dřeva zabráníte tím, že omezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů. Výrobky PROWOOD proto opatřete povrchovou úpravou, zvláštní pozornost je potřeba věnovat koncovým plochám (čelům). Otevřené řezné plochy (čela), před provedením finální povrchové úpravy, ošetřete speciálním prostředkem z naší nabídky, určeným pro konzervaci řezných ploch (OWATROL PCD 91).

5. Jak můžeme zabránit blednutí barvy masivního zahradního nábytku a dalších výrobků PROWOOD?

Pokud si někdo přeje zachovat přirozenou tmavě hnědou barvu exteriérového masivního dřevěného nábytku PROWOOD, měl by materiál ThermoWood® ošetřit vhodným nátěrem. Stejné ošetření by se mělo provádět v pravidelných intervalech v závislosti na změnách barvy povrchu masivního zahradního nábytku PROWOOD.

6. Jak často musí být provedena údržba dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD?

V případě, že chcete zachovat původní tmavě hnědou barvu dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD z masivu ThermoWood®, doporučujeme ošetřit jeho povrch každé cca 2 roky (v závislosti na povětrnostních a klimatických podmínkách) vhodným nátěrem s pigmentem a UV ochranou. Kromě zachování vzhledu navazující ošetření chrání venkovní zahradní nábytek a plotovky PROWOOD před vodou a tím i před praskáním a zvrásněním povrchu. Usnadňuje to tedy podstatně jeho údržbu (snadnější odstranění povrchových nečistot). Délka intervalu ošetření se mění v závislosti na tom, jak moc jsou plotovky a dřevěný zahradní nábytek vystaveny dešti a slunečnímu záření. Pravidelně ošetřované nabarvené povrchy mají obecnou tendenci vydržet mnohonásobně delší dobu.

7. Jaký vliv má UV záření na povrch dřevěného zahradního posezení a doplňků PROWOOD?

Sluneční UV záření je neuvěřitelně ostré na povrchy nejen dřevěného zahradního posezení a doplňků PROWOOD z masivu ThermoWood®, ale i na povrchy všech druhů dřevin. Sluneční UV záření způsobuje především barevné změny na povrchu neošetřeného venkovního zahradního nábytku a postupné zešednutí v závislosti na stupni oslnění materiálu podle jeho umístění (venkovní zahradní nábytek umístěný v zastíněném prostoru mění barvu pomaleji, kdežto dřevěný zahradní nábytek vystavený přímému slunečnímu světlu mění barvu rychleji). Na barevných změnách se podílí rovněž povětrnostní vlivy. Doporučené ošetřování povrchu vhodným nátěrem na dřevo s pigmentem a UV ochranou pomáhá snížit škodlivé účinky UV záření a zvyšuje tak celkovou životnost dřevěného zahradního posezení a plotovek PROWOOD.

8. Jaké vlastnosti tepelně upraveného dřeva ThermoWood® ovlivňují povrchovou úpravu provedenou na výrobcích PROWOOD?

Nízká rovnovážná vlhkost spolu s pomalou absorpcí vlhkosti zvyšuje rozměrovou stálost masivního dřeva použitého pro exteriérový zahradní nábytek a plotovky PROWOOD. Kromě toho tepelně upravené jehličnaté dřevo ThermoWood® neobsahuje žádnou pryskyřici. Ta byla všechna odstraněna ze dřeva během tepelného ošetření. Obě tyto vlastnosti umožňují nátěrům lépe držet na povrchu výrobků PROWOOD a také zvyšují jejich životnost.

9. Jaký druh povrchové úpravy je vhodný pro výrobky PROWOOD?

Pro ošetření dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD z masivu ThermoWood® doporučujeme použití nátěrových hmot dodávaných naší firmou. V případě, že budete vybírat nátěrovou hmotu samostatně, doporučujeme vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic. Použití samotných olejů na přírodní bázi není pro výrobky PROWOOD doporučeno.

Správná metoda povrchové úpravy může být určena v závislosti na konečném použití výrobku. Pokud zákazník očekává výrobek podobající se původní tmavě hnědé barvě ThermoWood®, měl by být ošetřen nátěrem, který obsahuje špetku hnědého pigmentu.

 10. Proč není doporučeno použití přírodních olejů na ošetření venkovního zahradního nábytku a plotovek PROWOOD z materiálu ThermoWood?

Oleje na přírodní bázi obsahují složky, které byly z masivního dřeva ThermoWood® při výrobě složitě vylučovány tepelným procesem a materiál ThermoWood® by jimi byl znovu nasycen.

11. Smí být použito na ošetření dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD nátěrových hmot na bázi samotných syntetických olejů?

Ano, syntetické oleje mohou být na ošetření dřevěného zahradního nábytku a ostatních výrobků PROWOOD použity, ale životnost takto ošetřeného povrchu z materiálu ThermoWood® je pouze krátkodobá a údržba musí probíhat ve velice krátkých intervalech nebo musí být při prvotním ošetření aplikováno více vrstev povrchové úpravy tak, aby byl materiál ThermoWood® zcela nasycen. Důvod je ten, že při tepelném procesu a výrobě dřeva ThermoWood® dochází ke změně vnitřní struktury dřeva a také k vyluhování nežádoucích složek. Výsledkem tepelného výrobního procesu je fakt, že vnitřní struktura materiálu ThermoWood® obsahuje více „vzduchu“. I přesto, že je masivní dřevo ThermoWood®, které je použito pro výrobu exteriérového zahradního nábytku a plotovek PROWOOD, velice málo nasákavé, je velmi malá molekula oleje schopna po nějakém čase do dřeva proniknout. Díky změněné vnitřní struktuře tepelně zpracovaného dřeva ThermoWood® proniká však velice hluboko do dřeva a povrch tak zůstává nenasycen. Proto je nutné aplikovat více vrstev tak, ať je masivní dřevo ThermoWood® zcela nasyceno, což je velice nákladné a časově náročné. Proto syntetické oleje nemůžeme přímo doporučit.

12. Proč doporučujete jako vhodnou povrchovou úpravu pro výrobky PROWOOD z materiálu ThermoWood® vodou ředitelné pigmentované oleje s UV ochranou na bázi alkydových či akrylových pryskyřic?

Jedině tyto nátěrové hmoty dokážou povrch tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood®, který je použit pro výrobu dřevěného nábytku na zahradu a plotovek PROWOOD, velice dobře nasytit a dřevo je tak dlouhodoběji chráněno před UV zářením a povětrnostními vlivy. Princip je velice jednoduchý: do materiálu ThermoWood®, který je velice málo nasákavý, dokáže po nějakém čase proniknout velice malá molekula oleje, který je základem těchto barev. Po proniknutí do dřeva zpomaluje pronikání do hloubky poměrně velká molekula vody, která je ředidlem těchto nátěrových hmot. Pryskyřice, která je do těchto nátěrových hmot přidávána, pak dosáhne toho, že nátěr pod povrchem „vytvrdne“ a povrch materiálu ThermoWood® je tak po aplikaci obvyklých dvou doporučených vrstev nátěru velice dobře nasycen.

13. Má kování použité u zahradního nábytku PROWOOD antikorozní úpravu?

Kování použité u dřevěného zahradního nábytku PROWOOD má povrchovou úpravu, která chrání jednotlivé prvky kování před působením vlhkosti a tím následné korozi. Pokud tato ochrana není poškozena, vydrží kování po celou dobu životnosti dřevěného zahradního posezení PROWOOD bez koroze.

14. Proč je dřevěný zahradní nábytek PROWOOD potřeba při skládání lepit?

Zahradní nábytek PROWOOD z masivu ThermoWood® je potřeba slepit proto, aby se zvýšila celková tuhost nábytku, zvýšila se jeho stabilita a také byly dostatečně ochráněny spoje ve vlhkém venkovním prostředí a dřevěný nábytek tak obstál v těžkých venkovních podmínkách.

Po slepení také nedojde ke snadnému uvolnění kolíkových spojů a k nečekanému rozložení nábytku a následnému úrazu. Jedině pečlivým lepením využijete maximálně veškeré pozitivní vlastnosti našeho venkovního dřevěného nábytku PROWOOD.

15. Jaké lepidlo je použito pro lepení zahradního nábytku PROWOOD vhodného do exteriérů?

Pro lepení kolíkových spojů dřevěného venkovního nábytku PROWOOD je použito polyuretanové lepidlo, které je vhodné do vlhkého venkovního prostředí a neuvolní se. Tlumí hluk a vibrace, lehce napěňuje a vyplňuje nerovnosti. Není agresivní k podkladu, odolává běžným chemikáliím a povětrnostním vlivům.

16. Co s dřevěným zahradním nábytkem PROWOOD v zimě?

V čase mimo sezónu doporučujeme chránit dřevěný zahradní nábytek PROWOOD netransparentní fólií nebo jej uskladnit v místech, kde bude chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy.

17. Je dřevěný zahradní nábytek PROWOOD zdravotně nezávadný?

Během výrobního procesu materiálu ThermoWood® nejsou používány žádné chemické přísady. Tepelná úprava probíhá pouze na základě energie a páry. Při výrobě zahradního nábytku a plotovek PROWOOD je použita technologie, která neovlivňuje zdravotní nezávadnost výrobků.

18. Je dřevěný zahradní nábytek PROWOOD ekologický?

Celá výroba materiálu ThermoWood® a zahradního nábytku a plotovek PROWOOD je ekologická a nemá žádný vliv na životní prostředí. Na konci své životnosti lze masivní dřevo ThermoWood® zařadit do alternativního využití nebo odstranit stejným způsobem jako běžné dřevo.

Tepelně upravené dřevo ThermoWood® má srovnatelné vlastnosti s některými tropickými dřevinami, proto ho lze použít tam, kde by se jinak použily tropické dřeviny.

19. Je vůně ThermoWood® škodlivá?

Testy prokázaly, že materiál ThermoWood®, který je použit jako vstupní surovina pro výrobu dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD, nevypouští žádné škodlivé látky nebo pachy.

20. Zmizí vůně materiálu ThermoWood® v průběhu životnosti?

Je-li povrch výrobku z masivního dřeva ThermoWood® ošetřen povrchovou úpravou, vůně zmizí a nevrátí se. Na druhé straně, pokud je výrobek PROWOOD používán bez povrchové úpravy, vůně stejně nakonec zmizí a nemůže být vnímána, pokud člověk nečichá k dřevu z velmi malé vzdálenosti.

21. Napadá masivní materiál ThermoWood® dřevokazný hmyz?

Testy ukázaly, že masivní materiál ThermoWood® je odolný proti broukům (červotoč - Anobium punctatum, hrbohlav hnědý - Lyctus Bruneus, čeleď tesaříkovití). Výsledky testů naznačují, že materiál ThermoWood® je schopen odolat i útoku termitů.

22. Napadají tepelně ošetřené dřevo ThermoWood® dřevokazné houby?

Výsledky testů ukázaly pozoruhodnou schopnost tepelně ošetřeného dřeva ThermoWood® bránit se rozpadu u hnědé hniloby. Proti houbám (Poria Placentia, Coniophora puteana) tepelně ošetřené dřevo ukázalo dobré výsledky po ošetření teplotou vyšší nežli 210°C. Tepelně upravené dřevo použité v exteriéru vyžaduje tepelné ošetření při vyšších teplotách (pro zahradní nábytek PROWOOD je dřevo ošetřeno při 212°C) s cílem získat maximální odolnost proti dřevokazným houbám.

Zkouška biologické odolnosti podle EN 113 odhalila velmi dobrou odolnost v závislosti na teplotě
a době ošetření. U námi používaného vstupního materiálu pro výrobu dřevěného zahradního nábytku a plotovek PROWOOD je dosaženo 2. třídy (trvalé) biologické odolnosti, což máme doloženo i certifikátem KOMO od nizozemské společnosti SKH (viz záložka Certifikáty).