Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD – produktové certifikáty

Dřevěný zahradní nábytek PROWOOD byl testován Textilním zkušebním ústavem, s.p., který je certifikační autoritou pro certifikaci výrobku. Záhradní nábytek PROWOOD po dlouhém tříměsíčním testování, které zahrnovalo desetitisíce zkušebních cyklů, vyhověl přísným požadavkům norem ČSN EN 581-1:2018, ČSN EN 581-2:2016 a ČSN EN 581-3:2018. Můžeme hrdě prohlásit, že zvládl toto náročné testování a splnil základní bezpečnostní požadavky pro venkovní použití a také požadavky na mechanickou bezpečnost.

Paradoxně většina výrobků z této kategorie uváděných na tuzemský trh není nikterak testováná a v případě, že na certifikaci dojde, nevyhoví základním požadavkům, a to pro fatální konstrukční vady a poddimenzované materiály.

V česku vyráběný zahradní nábytek PROWOOD splní Vaše očekávání, jako kvalitní a bezpečný zahradní nábytek na velmi dlouhou dobu.

Pokračovat v nákupu

CERTIFIKÁTY ZAHRADNÍHO NÁBYTKU PROWOOD