Výhody tepelně upraveného dřeva ThermoWood®

Tepelná úprava dřeva na průmyslové úrovni pod obchodním označením ThermoWood® byla rozvinuta v devadesátých letech 20. století ve Finském výzkumném centru VTT ve spolupráci s finským dřevařským průmyslem. Dřevo vyráběné tímto tepelným procesem má nesporné výhody oproti běžným i exotickým dřevinám. ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Výhody materiálu Thermowood

Vylepšené užitné vlastnosti dřeva upraveného metodou ThermoWood®

U materiálu ThermoWood® dochází vlivem tepelné úpravy ke změně vnitřní struktury a také ke změně fyzikálních vlastností. Změna ve vlastnostech je způsobena především tepelnou degradací celulózy, ligninu a hemicelulózy (řetězců cukrů). Díky vytěsnění těchto několika vyluhovatelných složek obsahuje ThermoWood® více „vzduchu“ a tím má lepší tepelně izolační vlastnosti. Objemová hmotnost materiálu ThermoWood® z finské borovice je cca 390 - 450 kg/m3 (tepelně neošetřená na vzduchu sušená finská borovice má cca 520 kg/m3). Tvrdost dřeva při tepelné úpravě mírně stoupá, avšak jeho pevnost se naopak mírně snižuje. Tyto změny jsou ale spíše zanedbatelné.

Materiál ThermoWood® je rozměrově a tvarově stabilnější v podmínkách běžné proměnlivé vlhkosti s dobrou redukcí všech vnitřních napětí a trvalých i dočasných rozměrových a tvarových změn. Těmito změnami je myšleno následné praskání nebo tvarové zakřivení, zkroucení nebo prohnutí. Dle výsledků testů je prohnutí u materiálu ThermoWood® sníženo až o 90 % oproti totožnému tepelně neošetřenému materiálu. Lepší rozměrová a tvarová stálost výrobků je dosažena evidentním snížením nasákavosti dřeva. Absorpce vlhkosti materiálu ThermoWood® je snížena o 30 - 50 %.

Stav rovnováhy vlhkosti tepelně upraveného dřeva je díky nízké absorpci natolik snížený, že při teplotě okolního vzduchu 20ºC a při jeho relativní vlhkosti okolo 65% je rovnovážná vlhkost materiálu ThermoWood® pouze okolo 6 %. Pokud relativní vlhkost stoupne na 80 %, rovnovážná vlhkost dřeva ThermoWood® je stále jen okolo 8 %. Tím si dřevo zachovává velice dobrou rozměrovou stálost a značně se sníží pohyby materiálu způsobené vlhkostí, což přináší svá pozitiva (povrch ThermoWood® tolik nepraská, životnost povrchové úpravy je delší atd.).

Z materiálu ThermoWood® je úpravou při vysoké teplotě odstraněna pryskyřice, na povrchu výrobků se tedy nevyskytuje roněná nebo vyteklá pryskyřice, ani naplněné smolníky. Při dostatečně vysoké aplikační teplotě, u typu Thermo-D, vykazuje upravené dřevo vynikající odolnost proti hnilobě (biologická odolnost třídy 2), případně i proti dřevokaznému hmyzu bez použití chemikálií. Rozkladem hemicelulózy se navíc odstraní látky vyživující dřevokazné houby.

U materiálu ThermoWood® dochází ke zlepšení tepelně izolačních vlastností dřeva a také ke snížení tepelné vodivosti dřeva (o zhruba
20 – 25 %). Na slunci proto tepelně upravené dřevo nepálí do nohou a může být použito na sedací plochy v saunách a parních lázních.

Výhody tepelně upraveného dřeva ThermoWood®Materiál ThermoWood® je tepelně upraven skrze celou svou tloušťku a v důsledku tepelného procesu má velice líbivou karamelovou barvu, která je totožná v celém jeho průřezu. Tuto barvu si však dřevo není schopné udržet dlouhodobě a dochází k jeho barevným změnám (šednutí, chytání patiny). Díky tepelné úpravě v celém průřezu ovšem můžete jeho karamelovou barvu obnovit libovolně často, neboť barevná změna ovlivňuje jen mikroskopickou povrchovou vrstvu, a to hlavně díky působení UV záření. Tuto vrstvu dokážou bezproblémově narušit a vyčistit zcela ekologické prostředky na odstranění dřevní šedi (například NET-TROL od firmy OWATROL).

Materiál ThermoWood® lze aplikovat i bez povrchového ošetření, obzvláště je toto využíváno u fasádních obkladů. Pokud se ovšem materiál ThermoWood® neošetřuje, nesníží to nikterak zásadně jeho životnost, avšak není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu, vznikání větších než vlásečnicových trhlin a také jeho nestejnoměrné barevné změny. V případě, že přijmete tyto přirozené vlastnosti materiálu ThermoWood®, nemusíte jej ošetřovat žádnými ochrannými prostředky a i přesto můžete očekávat jeho minimální životnost 30 let.

Zlepšené vlastnosti dřeva ThermoWood® získané tepelnou úpravou zůstávají neměnné po celou dobu jeho životnosti. Materiál ThermoWood® je naprosto ekologický materiál, který se vyznačuje svou významně prodlouženou životností, která je udávána bez jakéhokoliv následného ošetření na minimálně 30 let.

Produkty