Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - charakteristika vlastností

OBSAH ROVNOVÁŽNÉ VLHKOSTI (EMC)

V důsledku změn v buněčné struktuře se snižuje schopnost dřeva absorbovat vodu z okolního vzduchu. EMC ThermoWood® z měkkého a tvrdého dřeva se snižuje o 40-50% v porovnání s neupraveným dřevem (v závislosti na stupni tepelného zpracování). V důsledku snížení EMC je ThermoWood® stabilnější než normální dřevo v měnících se klimatických podmínkách. Výhodou je i to, že se obsah vlhkosti při skladování na staveništi nemění tak jako je tomu u neupraveného dřeva.

Dřevo je po tepelném zpracování znovu hydratováno, aby obsah vlhkosti byl mezi 6-9%, v závislosti na konečném produktu.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

PEVNOST

Pevnost dřeva se podstatně nesnižuje ošetřením při nižších teplotách.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

Referenční hodnoty pro neupravený smrk při 12% obsahu vlhkosti jsou: pevnost v ohybu 40–50 N/mm2 a modul pružnosti 9,700–12,000 N/mm2.

Na základě toho doporučujeme provádět rozteč podkladů pod terasové profily max. 500 mm a rozteč roštů pod obkladové panely max. 600 mm.

ROZMĚROVÁ STÁLOST

V porovnání s neošetřeným dřevem se rozměrové změny snižují dokonce o 80-90% (v závislosti na stupni tepelného zpracování).
Sesychání a bobtnání se současně také snižuje. Prohnutí, kroucení a jiné deformace se výrazně snižují v porovnání s běžně sušeným dřevem v komorových sušárnách. Tepelné zpracování výrazně redukuje tangenciální a radiální bobtnání.

V porovnání s neošetřeným dřevem se rozměrové změny snižují dokonce o 80-90% (v závislosti na stupni tepelného zpracování).

BIOLOGICKÁ ODOLNOST

Odolnost ThermoWood® je založena na změnách v chemických sloučeninách dřeva. Hemicelulóza (řetězce cukrů) obsažená ve dřevě je degradována a tím nezanechává výživné látky pro houby.

Vysoká rezistence vlhkosti a odolnost proti rozkladu způsobenému houbami dělá tento materiál excelentním pro použití v zahradách, na terasách a rovněž také při mnoha dalších venkovních aplikacích. Různé úrovně procesu jsou použity v závislosti na požadované trvanlivosti (Thermo-S a Thermo-D). Jako důsledek tepelného zpracování se cukry obsažené ve dřevě dostávají do formy, ve které nemohou být použity jako výživa hub a plísní.

Odolnost proti rozkladu řadí ThermoWood® do 2. kategorie odolnosti proti rozkladu, je to alternativa k AB-jakosti impregnovaného dřeva (KOMO certifikát). ThermoWood® nicméně není doporučen do prostředí, kde by mohl přijít do trvalého kontaktu s vodou nebo zeminou (půdou). Dle výše uvedených informací potvrzuje BRE (Building Research Establishment Limited) předpokládanou životnost pro obkladové a podlahové produkty ThermoWood® v délce minimálně 30 let.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

BARVA

ThermoWood® dosahuje v celém průřezu pravidelného hnědého zbarvení. Barva v průběhu času bledne v důsledku účinku obou vnějších vlivů a to ultrafialového záření slunce a povětrnosti.

Při venkovních použitích může být vyblednutí nebo zešednutí barvy způsobené sluncem zmírněno povrchovou úpravou obsahující pigment a UV-filtr.

Při použití v interiéru nejsou změny tak velké, ale vyblednutí barvy lze časem také pozorovat. Povrchová úprava pro ThermoWood® od Lunawood v interiérech není nutná, ale pouze doporučená. Povrchová úprava jako je lakování, voskování nebo použití olejů udržuje životnost např. podlahových krytin a napomáhá údržbě povrchů.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

Barva tepelně zpracované borovice. Teplota zpracování od 120 do 220 °C ve 20 °C intervalech.

OBJEMOVÁ HMOTNOST

Hmotnost dřeva ubývá v závislosti na teplotě a době zpracování (ze zkušenosti 10 – 20%). K úbytku hmotnosti dochází ze dvou důvodů, a to sušením dřeva a degradací sloučenin.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

TEPELNÁ VODIVOST A TEPELNÁ IZOLACE

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

HODNOTA pH

Hodnoty pH ThermoWood® se mírně obrací ke kyselosti. Hodnota se pohybuje mezi 4 – 6.
Nerezové a kyselinovzdorné spojovací prvky jsou doporučeny pro použití ve venkovním prostředí (vlhké prostředí), aby se zabránilo korozi spojovacího materiálu a tím ke znečištění okolního materiálu Thermowood.

POUŽÍVÁNÍ SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Spojovací prvky je doporučeno umístit 70 mm od konce produktu a 10 mm od stran. Použití samořezných spojovacích prvků a předvrtání otvorů pro ně je doporučeno.

Průměrné hodnoty parametru stažení šroubů (průměr = 2,7 mm a hloubka penetrace = 20 mm) v tepelně zpracované borovici a smrku v různých směrech (L = podélná, R = radiální, T = tangenciální). Test se provádí podle EN 1382.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

CHEMICKÉ PŘÍSADY

ThermoWood® neobsahuje žádné přísady. Výrobní proces používá pouze páru a teplo, žádné chemikálie a škodlivé látky se nepřidávají do materiálu. Přínosem pro životní prostředí je, že přírodní prostředí zůstává nedotčeno a zpracování odpadů může být řešeno např. spálením nebo odložením na skládku bez rizika pro životní prostředí. ThermoWood® je snadno recyklovatelný.

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Testy byly provedeny na samostatně hořícím předmětu – test SBI = Single Burning Item (EN 13823), pomocí CTBA podle standardu NF B 52501 a britské normy BS 476, část 7, a VTT Finsko v souladu s ISO 5660. Testy ukazují, že požární vlastnosti jsou téměř stejné jako u neošetřeného dřeva (D-s1 d0).

VŮNĚ

Kouř - jako vůně tepelně ošetřeného dřeva pochází s největší pravděpodobností z chemických sloučenin, tzv. furfuraly.
Bylo zjištěno, že vůně zmizí v průběhu času. Pokud jsou aplikovány povrchové úpravy, vůně je odstraněna ihned.

OSTATNÍ

Všechny pryskyřice jsou odstraněny ze dřeva během procesu tepelného zpracování. Výhoda odstraněné pryskyřice znamená, že nehrozí nebezpečí prosakování pryskyřice skrz povrch nátěru. Podle testů se nejlepší nátěrové systémy skládají ze základního oleje a vrchní nátěr z alkydu na bázi rozpouštědla nebo vodou ředitelných akrylátů.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

FORMALDEHYDY

Formaldehydy obsažené v přírodním dřevě se zcela rozpustí. Tepelně upravené dřevo je sterilní a prakticky netoxické.

Celkové emise pro tepelně ošetřenou borovici upravenou na 180° C byly
v testech 828 g/m2h a emise tepelně ošetřené borovice upravené na 230 ° C byly na nejnižší hodnotě 235 g/m2h (ze zkušební metody KET 3300495), zatímco neupravená borovice ukázala největší množství těkavých organických sloučenin, 1486 g/m2h.

ThermoWood® - tepelně upravené dřevo - Charakteristika

OMEZENÍ

Na základě výsledků praktických zkoušek (EN 252) se doporučuje nepoužívat ThermoWood® v základových podzemních aplikacích, kde je nutná konstrukční pevnost.

ThermoWood® se nedoporučuje používat v neustálém přímém styku s vlhkou půdou. Pokud je neustále ponořen do vody nebo je uložen v půdě, ztrácí své pevnostní vlastnosti v důsledku určitých chemických reakcí.

Pokud je Thermo-D materiál v kontaktu s podkladem, kde není požadována konstrukční pevnost a je umožněno pravidelné sušení povrchu, není způsobeno žádné významné poškození materiálu. To je zvláště patrné, pokud má podklad dobrou drenáž a skládá se z písku nebo štěrku.

Produkty