ThermoWood – chování materiálu při instalaci bez povrchové úpravy

Tepelná úprava dřeva ThermoWood® probíhá zcela bez chemických prostředků, jen za pomoci tepla a páry. Tepelně upravené dřevo ThermoWood® tedy není nijak upraveno ve smyslu ochrany proti UV záření a povětrnostním vlivům. Toto způsobuje přirozenou ztrátu původního odstínu stejně tak, jako je tomu u všech dřevin, ať tropických či tuzemských.

Tyto barevné změny, které se projevují převážně šednutím (chytáním patiny), však nemají zásadní vliv na odolnost materiálu proti hnilobě, pronikání vlhkosti, dřevokazným houbám a škůdcům, a tedy ani na udávanou celkovou životnost minimálně 30 let při použití v exteriéru.

Barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - jedná se o zvětrání mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření, není-li povrch ošetřen vhodným ochranným nátěrem.

Prvotní projevy počínajícího šednutí se projevují obdobně jako vznikající plíseň. Nejedná se však o plíseň, ale o přirozený proces šednutí materiálu ThermoWood®. Celkový proces šednutí v závislosti na několika faktorech probíhá cca 3 - 5 let a konečnou fází je jednolitá šedá barva.

terasovka-pocinajici-sed-small
Terasové profily ve fázi začínajícího procesu šednutí. (přirozené jsou mapky připomínající vznikající plíseň)
terasovka-pocinajici-sed-small
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí (přirozené jsou nestejnoměrné barevné změny)

V některých případech může proces šednutí na určitých krytých místech (například pod římsami nebo stříškami) probíhat i déle, což je přirozené.

Jsou přirozené nestejnoměrné barevné změny, neboť se jedná o změny na povrchu materiálu přírodního charakteru.

Běžně se projevuje lokální přizvedávání dřevních vláken – šupinatění a dochází k postupnému vydrolení - uvolnění dřevního jádra.

Na dřevě ThermoWood se mohou objevovat i černé mapy/skvrny, které mohou být způsobeny hned několika faktory:

  • Reakcí uhlíku, které dřevo po tepelném procesu obsahuje.
  • Reakcí ocelových šupin/kovu se dřevem – obvykle při dodatečném opracování kovu – broušení, vrtání, kdy se na dřevo zanesou ocelové šupiny atd., popřípadě nevhodně zvolený spojovací materiál (doporučena pouze nerez, ideálně třída A4).
  • Usazováním sazí ze znečištěného ovzduší.
  • Povrchovou plísní (nejedná se o hnilobu dřeva), která vzniká zachytávaním organických vláken a částic (vesměs spory hub z okolní vegetace) na místech, které bývají více vlhké a tyto organismy na nich dokáží vegetovat.

Tyto černé skvrny se nedoporučuje čistit vodou a kartáčem – došlo by ke kontaminaci celého povrchu. Doporučujeme k vyčištění použít spíše profesionální prostředky (kupříkladu čistič dřeva NET-TROL od firmy OWATROL).

Výrobky z materiálu ThermoWood® lze použít ve venkovním prostředí bez jakékoliv povrchové úpravy, což nemá vliv na velmi dobrou rozměrovou stálost materiálu ThermoWood®. Nicméně pokud se materiál ThermoWood® neošetřuje, není možné garantovat veškeré deklarované vlastnosti materiálu. Dojde ke vznikání větších než vlásečnicových trhlin, projeví se odlupčivost – tedy přizvedávání dřevního vlákna, bude docházet k nepravidelným barevným změnám, uvolňování – vymývání dřevních vláken a projeví se i další přirozené projevy tohoto přírodního materiálu, který pouze reaguje na okolní vlivy prostředí, ve kterém je instalován.

Vznik trhlin a odlupčivost je nejpatrnější obvykle do dvou měsíců po istalaci, následně se dřevo stabilizuje a tyto jevy se již nerozšiřují a následně se objevují spíše výjímečně.

Podstatný vliv na chování materiálu má i jeho správná a jednotná orientace. Dřevo ThermoWood® – borovice má být orientováno pravou stranou, to je strana, která obsahuje dřeň (jádrová strana). Rubová strana není ve výrobě selektována, běžně obsahuje vady po výrobě, mikrotrhliny po tepelném procesu a je náchylnější na vznikání trhlin a odlupčivost, zároveň i nestejnoměrné barvené změny na rubové straně probíhají zcela odlišně.

Je potřeba se smířit s tím, že s odstupem času povrch dřeva ThermoWood® zešedne, začne lokálně i více praskat a dojde u něj k povrchovému zvrásnění, příčnému průhybu a dřevo bude přirozeně reagovat na okolní vlivy. Na vodorovných plochách, které jsou více zatíženy povětrnostními vlivy a UV zářením, může s delším odstupem času docházet v případě neošetření čel (místo kde proniká do dřeva nejvíce vlhkosti) k jejich lokálnímu poškození, taktéž i na místech, která jsou mechanicky poškozená a do dřeva přes poškozená místa proniká více vlhkosti, a to i v oblasti prasklin.

Těmto přirozeným procesům stárnutí dřeva zabráníte pouze tím, že zamezíte působení UV záření a povětrnostních vlivů provedením povrchové úpravy, kterou je potřeba následně neustále obnovovat. I přes provedení povrchové úpravy se nedá vyloučit, v omezené míře vzniku trhlin, ty se obvykle mohou objevit lokálně v rozsahu do 3 až maximálně 5% objemu – zde se jedná o vnitřní pnutí ve dřevě, které se nedá díky přírodnímu charakteru tohoto materiálu ovlivnit.

Pokud se ale smíříte s výše uvedenými přirozenými změnami a rozhodnete se materiál ThermoWood® povrchově neošetřovat (převážně jde o venkovní obklady budov), přinese Vám to nespornou časovou i finanční úsporu.

Veškeré zde popsané přirozené projevy dřeva ThermoWood®, jsou jeho nedílnou součástí a patří k přírodnímu charakteru tohoho jedinečného materiálu s vlastní charakteristikou. Z tohoto důvodu nelze tyto přirozené projevy reklamovat.

nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna)
nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(vymyté měkké dřevní vlákno – ustálený stav)
nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna
Detail na hladké vodorovné prkno v průběhu procesu stárnutí
(vznik podélných prasklinek, lokálně větších)
nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna
Fasádní obklad v průběhu procesu stárnutí
(přirozené nepravidelné změny na krytých místech)
nepravidelné uvolňování – vymývání dřevního vlákna
Detail na ideálně ventilovaný obklad (SSS)
v průběhu procesu stárnutí

severní strana - stáří 3 roky

(krásná světle šedá barva – lehké zvrásnění povrchu)
Plíseň na povrchu
Pohled na svislý obklad,
v méně kryté části jsou patrné černé skvrny, způsobené usazovaním náletových nečistot a tvorbou povrchové plísně z okolní vegetace.
Povrchově neošetřený materiál ThermoWood® se s časovým odstupem mění.
Jedná se však pouze o změnu na povrchu materiálu, nikoliv v celém průřezu.

Neomezená obnova původního odstínu za pomoci prostředku na odstranění dřevní šedi OWATROL NET - TROL

Odšeďovač OWATROL NET - TROL - použití

Pokud se Vám časem přestane vzhled Vaší „zašedlé“ fasády líbit, není žádný problém její původní odstín znovu obnovit, protože barevné změny materiálu ThermoWood® jsou pouze povrchovým jevem - zvětráním mikroskopické povrchové vrstvy dřeva, na kterou působí především UV záření. Rovněž v jeho důsledku dochází k mírnému povrchovému zvrásnění materiálu.

Po ošetření přípravkem NET-TROL od firmy OWATROL pro odstranění šedi dosáhnete opět původního vzhledu materiálu ThermoWood®, protože jeho karamelová barva je stejná v celém průřezu materiálem. Tento proces je možné opakovat i několikrát za sebou podle stavu a rozsahu zašednutí a znečištění povrchové vrstvy.

Co dokáže odšeďovač OWATROL NET-TROL - test na 6 let starém profilu ThermoWood®

Prostředek OWATROL NET-TROL je naprosto ekologický a neobsahuje žíraviny, chlór ani rozpouštědla, která by poškodila povrch dřeva či dřevní vlákna. Jedná se o ekologicky nezávadný prostředek pro šetrnou údržbu materiálu ThermoWood®.

Tento prostředek jsme před uvedením do naší nabídky sami testovali na šest let starém terasovém profilu z materiálu ThermoWood® - LunaDeck 2. Výsledek našeho testu při dodržení postupu stanoveného výrobcem je důkazem, že tento prostředek na obnovu původního odstínu materiálu ThermoWood® vzhledem k jeho jednotnému karamelovému odstínu v celém průřezu materiálem bezproblémově funguje.

Nestejnoměrné barevné změny vyřeší povrchová úprava OWATROL AQUATHERM – odstín GRAPHITE GREY

Ošetření - Aquatherm - odstín GRAPHITE GREY

V případě, že se obáváte nestejnoměrných barevných změn, máme pro Vás řešení. V naší nabídce naleznete doporučené nátěry od firmy OWATROL, konkrétně nátěr OWATROL AQUATHERM. Tento nátěr na vodní bázi s příměsí alkyd-akrylových pryskyřic je přímo určený pro málo nasákavé materiály, tudíž je přímo určen jako povrchová úprava pro materiál ThermoWood®. Tento nátěr dodáváme ve třech odstínech a mimo jiné v odstínu GRAPHITE GREY – grafitová šeď.

Povrchová úprava pomocí Aquatherm - Gr. Grey

Tento odstín zajistí, že se při prvotní aplikaci materiál ThermoWood® sjednotí do jednolitého šedého odstínu (patiny). Tento nátěr byl přímo vyvinut jako nejbližší odstín podobný odstínu časem zestárlého a zvětralého materiálu ThermoWood®.

Na vedlejší fotografii vidíte detail na povrch nového profilu ThermoWood® ošetřeného nátěrem OWATROL AQUATHERM v odstínu GRAPHITE GREY v porovnání s povrchem profilu ThermoWood®, který byl vystaven po dobu 5-ti let přímé povětrnosti.

S odstupem času, jakmile prvotní aplikace nátěru OWATROL AQUATHERM v odstínu GRAPHITE GREY dožívá na prvních místech svou životnost, materiál ThermoWood® začíná reagovat na UV záření a povětrnostní vlivy – začíná šednout.

Tím dochází k plynulému přechodu mezi místy se stále funkčním nátěrem a místy které již začínají přirozeně šednout. Celý proces šednutí materiálu ThermoWood® je tak mnohem plynulejší než přirozený proces, při kterém dochází k nestejnoměrným barevným změnám.

Galerie exteriérových obkladů bez provedení povrchové úpravy

Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy

Galerie terasových profilů bez provedení povrchové úpravy

Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy
Tepelně upravené dřevo ThermoWood® - exteriérové obklady bez provedení povrchové úpravy